Instalacja układu klawiatury klawa.pl

Instalacja układu klawiatury zajmuje tylko parę chwil.

Skok do instalacji linuksowej: »klik«

Instalacja układu klawa.pl w systemie Windows

Aktualna wersja układu klawa.pl dla systemu windows: 1.1 (ostatnia aktualizacja: 2017.02.10)

 1. Ściągnij najnowszą wersję układu klawiatury: spakowany instalator układu klawa.pl
  (md5 hash: 486e0441bfc1242c1e70811d73bbc5c8  klawa-pl-1-1.zip)
  Poprzednie wersje z opisem zmian można zobaczyć tutaj.
 2. Rozpakuj ściągniętą paczkę zip.
 3. Przejdź do wypakowanego katalogu: klawa-pl-1-1.
 4. Uruchom plik: setup.exe.
 5. Po zakończeniu pracy instalatora zrestartuj komputer (opcjonalnie, jeśli nie widać układu w ustawieniach klawiatury).
 6. Układ klawa.pl można od teraz ustawić w opcjach językowych systemu/układu klawiatury (szczegółowa instrukcja zmiany ustawień klawiatury na stronie Microsoftu).

W windowsie można szybko zmieniać dostępne układy klawiatury za pomocą kombinacji klawiszy: lewy alt + lewy shift (domyślnie).

Instalacja układu klawa.pl w systemie linux

Przetestowane na systemach z rodziny debian/ubuntu i innych pochodnych. Chętnie dodam opisy w innych systemach jeśli ktoś się takim opisem podzieli. ;)

1. Zrób kopie zapasowe plików, które należy zmodyfikować. Uruchom terminal i wpisz kolejno (potwierdzając za każdym razem klawiszem enter):

sudo cp /usr/share/X11/xkb/symbols/pl /usr/share/X11/xkb/symbols/pl.backup
sudo cp /usr/share/X11/xkb/rules/base.xml /usr/share/X11/xkb/rules/base.xml.backup
sudo cp /usr/share/X11/xkb/rules/evdev.xml /usr/share/X11/xkb/rules/evdev.xml.backup

2. W pliku:

/usr/share/X11/xkb/symbols/pl

na samym końcu wklej poniższy kod i zapisz plik:


// klawa.pl - keyboard layout optimised for polish language
// layout website: http://klawa.pl
// author: dooh, website: http://dooh.pl
//
// set of quotes, dashes, and dead accents by Marcin Wolinski
// See http://marcinwolinski.pl/keyboard/ for a description.
//
//
// Uklad klawiatury klawa.pl - zoptymalizowany dla jezyka polskiego
// strona internetowa ukladu: http://klawa.pl
// autor: dooh, kontakt: http://dooh.pl
//
// rzad numeryczny oraz dodatkowa interpunkcja na podstawie ukladu autorstwa Marcina Wolinskiego
// zobacz http://marcinwolinski.pl/keyboard/
//

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "klawapl" {

  include "latin(intl)"

  name[Group1]="Polski (klawa.pl)";

  key <TLDE>	{ [   grave, asciitilde, dead_grave,    dead_tilde ]	};
  key <AE01>	{ [     1,   exclam, exclamdown,    dead_acute ]	};
  key <AE02>	{ [     2,     at, copyright,  dead_diaeresis ]	};
  key <AE03>	{ [     3, numbersign,   U2022, dead_doubleacute ]	}; // U+2022 is bullet (the name bullet doesn't work)
  key <AE04>	{ [     4,   dollar,  section,   dead_cedilla ]	};
  key <AE05>	{ [     5,   percent,  EuroSign,    dead_caron ]	};
  key <AE06>	{ [     6, asciicircum,    cent, dead_circumflex ]	};
  key <AE07>	{ [     7,  ampersand,   U2212,    dead_breve ]	}; // U+2212 is MINUS SIGN
  key <AE08>	{ [     8,  asterisk,  multiply,  dead_abovedot ]	};
  key <AE09>	{ [     9,  parenleft,  division,  dead_belowdot ]	};
  key <AE10>	{ [     0, parenright,   degree,  dead_abovering ]	};
  key <AE11>	{ [   minus, underscore,   endash,   dead_macron ]	};
  key <AE12>	{ [   equal,    plus,   emdash,   dead_ogonek ]	};

  key <AD01> { [     f,     F ]	};
    key <AD02>  { [         u,          U ]    };
    key <AD03>  { [         l,          L,       lstroke,       Lstroke ]    };
    key <AD04>  { [         p,          P ]    };
    key <AD05>  { [         d,          D ]    };
  key <AD06>	{ [     h,     H,  leftarrow ]	};
  key <AD07>	{ [     k,     K,  downarrow,   uparrow ]	};
  key <AD08>	{ [     t,     T,  rightarrow,	trademark ]	};
  key <AD09>	{ [     y,     Y ]	};
  key <AD10>	{ [ semicolon,   colon, leftdoublequotemark, leftsinglequotemark ] };
  key <AD11>	{ [bracketleft,  braceleft, U2039, guillemotleft ]  };
  key <AD12>	{ [bracketright, braceright, U203A, guillemotright ]	};

  key <BKSL>	{ [ backslash,    bar, 	U20E0, paragraph ] }; // U+20E0 is NoSymbol

  key <AC01>	{ [     a,     A,   aogonek,   Aogonek ]	};
  key <AC02>	{ [     e,     E,   eogonek,   Eogonek ]	};
  key <AC03>	{ [     s,     S,    sacute,    Sacute ]	};
  key <AC04>	{ [     n,     N,    nacute,    Nacute ]	};
    key <AC05>  { [         m,          M ]    };
  key <AC06>	{ [     j,     J ]	};
  key <AC07>	{ [     r,     R,  registered,  copyright ]	};
  key <AC08>	{ [     z,     Z,  zabovedot,  Zabovedot ]	};
  key <AC09>	{ [     o,     O,    oacute,    Oacute ]	};
  key <AC10>	{ [     i,     I ]	};
  key <AC11>	{ [apostrophe,  quotedbl, rightdoublequotemark, rightsinglequotemark ] };

  key <AB01>	{ [     v,     V ]	};
  key <AB02>	{ [     x,     X,    zacute,    Zacute ]	};
  key <AB03>	{ [     c,     C,    cacute,    Cacute ]	};
  key <AB04>	{ [     g,     G,	at ]	};
  key <AB05> { [     q,     Q ]	};
  key <AB06>	{ [     b,     B ]	};
  key <AB07>	{ [     w,     W ]	};
  key <AB08>	{ [   comma,    less, doublelowquotemark, singlelowquotemark ]	};
  key <AB09>	{ [  period,  greater, ellipsis, periodcentered ]	};
  key <AB10>	{ [   slash,  question, U2044, questiondown ]   }; // U+2044 is FRACTION SLASH


// Dodatkowe zmiany:

// dodatkowe polskie znaki „ł” pod [alt+w], „ó” pod [alt+u], „ż” pod [alt+v]
// dzięki temu wszystkie polskie litery można wpisywać lewą ręką
    key <AD02>  { [         u,          U,       oacute,       Oacute ]    };
    key <AB01>    { [         v,          V,    zabovedot,    Zabovedot ] };
  key <AB07>	{ [     w,     W,   lstroke,   Lstroke ]	};

// dodajemy BackSpace (alt+spacja) i nielamliwa spacje (alt+shift+spacja)
// Aby wylaczyc te funkcje, dodaj dwa slashe na poczatku linii poniżej
  key <SPCE> { [    space,    space,      space,   nobreakspace ] }; // dodatkowo tylko nielamliwa spacja
//  key <SPCE> { [    space,    space,      BackSpace,   nobreakspace ] }; // dodatkowo nielamliwa spacja i backspace

// zamiana Caps Locka z Backspace: (nie dziala na xfce - wyczaic najpierw ustawienie "repeat" na zamienionym bksp)
//  key <CAPS> { [ BackSpace ] };
//  key <BKSP> { [ Caps_Lock ] };

  include "kpdl(comma)" // przecinek zamiast kropki na klawiaturze numerycznej

  include "level3(ralt_switch)" // prawy alt jako przycisk do polskich znakow
};

// KONIEC KLAWA.PL


3. W plikach:

/usr/share/X11/xkb/rules/base.xml

oraz:

/usr/share/X11/xkb/rules/evdev.xml

wyszukaj sekcję z polskimi układami (np. wyszukaj ciąg znaków: polish) i pomiędzy inne polskie varianty wklej poniższy kod i zapisz:

    <variant>
     <configItem>
      <name>klawapl</name>
      <description>Polski (klawa.pl)</description>
     </configItem>
    </variant>

Jeżeli w twoim systemie nie ma jednego z dwóch powyższych plików, to nic nie szkodzi.

4. Układ klawa.pl powinien być teraz dostępny w ustawieniach układów klawiatury systemu w sekcji języka polskiego. W ustawieniach można sobie dodatkowo ustawić skrót do szybkiej zmiany układów klawiatury np. na: lewy alt + lewy shift.