Polski układ klawiatury dla wygodnego i szybkiego pisania bezwzrokowego

Układ klawiatury „klawa.pl” został opracowany specjalnie dla wygodnego i szybkiego pisania po polsku.

Cechy układu klawa.pl:

  • zoptymalizowany układ klawiszy powoduje mniejsze zmęczenie palców i stawów
  • odciążenie nadgarstków - mniej wymuszonych ruchów dłoni na boki
  • łatwy dostęp do polskich znaków (z ALTem)
  • dostęp do prawidłowych polskich znaków interpunkcyjnych
  • przystępne rozmieszczenie popularnych skrótów (ctrl+[a,c,v,x,z,y,t,l,r])
  • …wszystko powyższe składa się na szybkość!

Uwzględnione zostały między innymi:

Klawa.pl to nie jest polski Dvorak

„Polskim Dvorakiem” nazywa się układ opracowany dla języka angielskiego przez doktora Augusta Dvoraka z dodaną obsługą polskich znaków. Ten układ, z punktu widzenia języka polskiego, nie jest optymalny.

Główne zalety układu klawa.pl

Najczęściej uderzane klawisze znajdują się w najwygodniejszych miejscach na klawiaturze

Dzięki temu pod ośmioma palcami ułożonymi na klawiaturze w „pozycji domowej” znajdują się klawisze, które są odpowiedzialne za 56% uderzeń podczas pisania po polsku. Dla porównania w układzie qwerty jest to 27%.

Czternastu najwygodniejszym klawiszom na klawiaturze w układzie klawa.pl przypisane jest 80% uderzeń. W układzie qwerty jest to 64%.

Na standardowej klawiaturze znajdują się trzy rzędy klawiszy „literowych”. W rzędzie środkowym klawisze uderzane są bez przemieszczania palców (poza dwoma środkowymi klawiszami) w związku z czym jest to rząd najwygodniejszy i priorytetowy. Ze względu na budowę dłoni rząd górny jest generalnie wygodniejszy niż rząd dolny.

Porównanie rozłożenia uderzeń na poszczególne rzędy w układach klawa.pl i qwerty wygląda następująco:

  klawa.pl qwerty
górny 25% 48%
środkowy 61% 29%
dolny 14% 23%

Wygodne rozłożenie obciążenia poszczególnych dłoni

Przeciążenie jednej dłoni wpływa negatywnie na wygodę i szybkość pisania. Długotrwałe przeciążanie może doprowadzić do bolesnych urazów. Układ klawa.pl zapewnia równomierną pracę obu dłoni.

Rozkład uderzeń klawiszy na dłonie w układach klawa.pl i qwerty
  lewa ręka prawa ręka
klawa.pl 50% 50%
qwerty 53% 47%

Szczęśliwie układ qwerty także jest pod tym względem dla języka polskiego całkiem ok.

Dla większej przejrzystości zaprezentowane powyżej dane są zaokrąglone. Dokładne dane znajdują się w sekcjach: system i statystyki

Informacje szczegółowe i dodatkowe

Układ oraz jego szczegółowy opis znajdziesz w sekcji: klawa.pl - polski układ klawiatury.

Porównanie układu klawiatury klawa.pl i qwerty.

Instalacja została opisana w sekcji: Instalacja układu klawa.pl dla systemów Linux i Windows